prohlížíte stítky

Melantrich

Recenze

Jak se žilo sedlákům?

16. 12. 2015

Paměti sedláka Josefa Dlaska
Josef Dlask
Úvod: Josef Pekař
 
Doslov a poznámky: František Kutnar

 
Chcete se dozvědět něco o tom, jak se žilo na venkově v novověku? Zajímá vás, jaké radosti a strasti…